Máte dotaz? Zavolejte nám!
774 288 670

Podmínky pronájmu

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce

Je nám lito, ale nemůžeme Vám povolit vzít si s sebou Vaše domácí mazlíčky – v našich vozech nejsou povoleni

Ve všech vozech je zákaz kouření.

Je zakázáno vůz jakkoli upravovat (reklamní samolepky, šroubování, vrtání, demontáž jakýchkoli částí atd...)

Minimální doba pronájmu je 3 dni v období 01.10. – 20.06. a 7 dní od 21.06. do 30.09. pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak

U všech obytných vozů je neomezený limit najetých kilometrů

Převzetí a vrácení vozidla

Obytný vůz se předává v čistém stavu s plnou nádrží pohonných hmot a AdBlue, 2 ks plných plynových lahví 11 kg (nebo 1 ks 2kg pro přívěsy Caretta), plné nádrže pitné vody, chemie do toalety, prázdné odpadní nádrže.

Obytný vůz se vrací v čistém stavu s plnou nádrží pohonných hmot a AdBlue, plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit. V opačném případě účtujeme vždy poplatek 1000 Kč za vyprázdnění.

V případě, že použijete povinnou výbavu obytného vozu (lékárničku, hasicí přístroj či sadu pro opravu defektu pneumatiky), musíte tuto výbavu dokoupit.

Obytný vůz se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí-pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání karavanu a den vrácení karavanu se počítají jako dny nájmu. Předání a převzetí obytného vozu zabere cca 60 – 90 minut a je třeba s tím počítat.

Pokud to okolnosti dovolí jsme schopni a ochotni Vám obytný vůz předat den předem (v odpoledních hodinách) i případně s přistavením až k Vám domů v Plzni a okolí do 15 km, a to vše bez příplatku. Tuto službu je nutno domluvit předem.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a zálohovou fakturu. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 20 % celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu. Doplatek nájemného 80 % je nutné uhradit 30 dnů před převzetím vozidla.

Při rezervaci 30 dnů a méně před prvním dnem pronájmu je nájemce povinen uhradit 100 % celkového nájemného do 5 dnů od rezervace. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli.

Před zapůjčením obytného vozu zaplatí nájemce vratnou kauci 25 000,- Kč u obytných vozů a 10 000,- Kč u obytných přívěsů. Ta bude při vracení obytného vozu vyplacena v plné výši nájemci, pokud bude vůz bez známek poškození. Vratná kauce se hradí převodem na účet (platba musí být připsána na našem účtu nejdéle 1 den před převzetím vozidla) nebo po domluvě v hotovosti při převzetí vozidla.

V případě poškození nebo neodstranitelného znečištění je z vratné kauce hrazena poměrná částka k opravě vozu. Částku určuje výhradně pronajímatel.

Při pronájmu na dobu 3-7 dní účtujeme jednorázový servisní poplatek 1500,- kč

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Při dlouhodobým pronájmu je poskytovaná sleva:

  • -5% z ceny celkové částky nájemného při pronájmu nad 10 dní,
  • -10% z ceny celkové částky nájemného při pronájmu nad 15 dní

Storno poplatky

  • 30 a více dní před termínem: 20% z celkové částky nájemného
  • 29 až 8 dní před termínem: 50% z celkové částky nájemného
  • 7 a méně dní před termínem: 100% z celkové částky nájemného

Pojištění

Každé vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno včetně poškození, zničení nebo odcizení na území celé Evropy se spoluúčastí 15% minimálně však 15.000,- Kč. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 775 960 013 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Asistenční služba MAX Kooperativa pojišťovny pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení všech našich vozů na čísle +420 266 799 779

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatních dokumentů účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000,- Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě či ústně, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Dumcar - půjčovna obytných vozů v Plzni tel.: 774 288 670
Všeobecné obchodní podmínky | O pronájmu | Informace o zpracování osobních údajů